La inhibició i la direcció

Els principis fonamentals de la Tècnica Alexander són dos: la inhibició i la direcció.

Inhibició és una ordre que donem al cervell per parar conscientment les respostes automàtiques i habituals que ens causen rigidesa o flaccidesa. Aquestes respostes són hàbits inconcients i esdevindran, amb el temps, patrons que ens poden ocasionar problemes de salut greus.

És a dir, que mitjançant la inhibició aprenem aturar les reaccions programades en el sistema nerviós; aquestes tensions alteren el nostre sistema neuromuscular, alteren el nostre equilibri psicofísic. 

La inhibició obre la possibilitat de respondre d'una forma òptima als estímuls que ens planteja la vida, sense interferir amb els mecanismes naturals que mantenen la integritat de l'organisme. 

Això és el primer pas per poder dirigir.

Dirigir és tenir la intenció, el desig o l'aspiració per estimular que l'energia muscular vagi cap aquelles direccions que són expansives i no contractives.

Alexander deia que dirigir és projectar missatges des del cervell cap als diferents mecanismes del nostre organisme i conduir l'energia necessària per usar aquests mecanismes.

I quina és la finalitat d'inhibir i dirigir? Doncs millorar la relació dinàmica del cap, coll i esquena (Control Primari). Haurem de desitjar i revisar contínuament aquestes dues ordres que donem al cervell amb fidelitat, amb una exigència constant.

El resultat serà un sistema neuromuscular nou, d'un to òptim: el coll s'allibera, el cap va amunt i davant i l'esquena s'allarga i s'eixampla. És el Control Primari ben organitzat i en equilibri.