Enllaços

Informació sobre la Tècnica Alexander

The Complete Guide to the Alexander Technique

The most comprehensive source for information about the Alexander Technique worldwide

Eutokia: part feliç

Asociació de mestres de Técnica Alexander per a l'embaràs i el part.

Altevi

Escola de formació de professorat

TAT(bcn)

Escola de formació de professorat a Terrassa. Aquesta és l'escola on ens hem format el Víctor, la Míriam i la Cèlia.

L'estudi

Escola internacional de formació de Tècnica Alexander fundada per Nica Gimeno l'any 2003

Associació de Tècnica Alexander

Stat
Aptae

Associació espanyola

AmSAT

American Society for the Alexander Technique