Meditació

meditació

El sentit de la vida és desplegar i realitzar el teu potencial. No hi ha cap altre impediment que aquell que ens posem a nosaltres mateixos a través dels hàbits i de les idees que tenim sobre les coses.

La Tècnica Alexander ens dona eines per canviar aquests hàbits i idees i així actualitzar aquest potencial i millorar les nostres capacitats físiques, mentals i espirituals.

La Tècnica Alexander ens permet viure el present d'una manera oberta i disponible, ampliant el nostre camp de consciència i això es tradueix en una vida més profunda i plena.

Expandim el camp de la consciència per incloure certes relacions clau en el cos (cap-coll-esquena) mentre fem qualsevol activitat.

És en aquest sentit que podem dir que la Tècnica Alexander és una meditació en activitat.