La tensegritat

La tensegritat és un model físic que ens ajuda a concebre el nostre cos.

Està format per la combinació d’unes parts rígides i d’unes de flexibles que generen espai. Les parts rígides no es toquen entre si i estan relligades per les parts flexibles. Què passaria si només hi haguessin parts rígides? I si només n'hi haguessin de flexibles?

El nostre organisme és un sistema on qualsevol afectació a una part afecta a la totalitat del sistema.

Com més espai genera el sistema més eficient és. Si apliquem una tensió excessiva  a una part el resultat és unespai intern menor. Per altra banda, si falta tensió general el sistema queda aixafat i el resultat també és una pèrdua d’espai. 

La nostra prioritat en el treball de la Tècnica Alexander és generar com més espai intern millor i ho farem reharmonitzant el treball de les parts flexibles amb una tensió optima. Volem el màxim rendiment amb el mínim esforç.