Què és?

Reeducació de la unitat psicofísica

La Tècnica Alexander és un procés educatiu que consisteix en prendre consciència de nosaltres mateixos de manera que aprenem a millorar el propi ús conscientment des d'una organització neuromuscular nova i òptima.

  • El nostre organisme és una unitat psicofísica formada pel cos i la ment. En aquesta unitat, qualsevol interferència en una part de l'organisme n'afecta el global.
  • A partir del contacte de les mans del mestre aprenem a observar-nos de tal forma que concièncientment podem reconèixer i prevenir els nostres hàbits perjudicials i els podrem modificar,  millorant el propi ús.  
  • Amb la millora del propi ús obtindrem una major llibertat tant fisica com mental, un major equilibri i una percepció més acurada de mosaltres mateixos i de l'entorn.

 

El mètode del senyor Alexander tracta l'individu com un tot, com un agent autorevitalitzador. Recondiciona i reeduca els mecanismes reflexos i posa els seus hàbits amb normal amb el funcionament general de l'organisme concebut com un tot. Considero que aquest mètode és plenament científic i educativament sòlid.

George I. Coghill, anatomista i fisiòleg