Fibres fatigables

Submitted by admin on dl., 29/10/2018 - 17:36
Fibres

El Dr. David Garlick de la Universitat australiana de New South Wales va explorar la hipòtesi que la Tècnica Alexander altera la distribució de l'activitat de les respostes antigravitatòries entre les fibres musculars fatigables i no fatigables.

Aclarim que a causa del seu color les fibres fatigables són conegudes com a fibres blanques i les no fatigables, com fibres vermelles.

El Dr. Garlick suggereix que a causa dels mals hàbits posturals hem deixat de fer servir les fibres no fatigables i en conseqüència s'han atrofiat. Diguem que aquestes fibres són les adequades per donant suport postural i en conseqüència necessitem recorre a les fibres blanques que rapidament ens provoquen cansament i malestar.

Aquesta hipòtesi explica la raó per la qual molta gent explica que quan intenta mantenir una "bona postura" rapidament es cansa i torna a col·lapsar-se.

A més a més, hem d'assenyalar que les fibres no fatigables no poden ser directament controlades i és per això que els mestres de TA repetim tan sovint:

"PENSA LES DIRECCIONS PERÒ NO INTENTIS FER-LES"