Dansa

Dansa

La Tècnica Alexander és eina molt potent per a la disciplina de la dansa. Molts professionals o amateurs l'apliquen.

D'una banda dona eines per saber si els moviments de l'estil aplicat (clàssic, modern o folklòric) és el correcte i si ens poden generar lesions a curt o llarg termini. Quan veiem ballarins en acció, a primera vista, veiem la lleugeresa amb què es mouen però potser a la llarga aquesta lleugeresa pot tornar-se en contra si no es respecten les condicions naturals: l'estabilitat i la mobilitat.

Hem d'aprendre que les tensions innecessàries interfereix en la qualitat del funcionament de l'organisme.

La Tècnica Alexander dona eines per arribar a tenir:

  • consciència corporal i mental adequades

  • Control Primari eficient

  • to neuromuscular òptim

  • respiració fluida

  • millora la comunicació entre cos – ment - emoció

  • millora la connexió amb el públic

  • millora el saber estar en un escenari

  • dona eines per superar la por escènica

Si aquests conceptes s'assoleixen el ballador tindrà més agilitat, seguretat, presència, equilibri, elasticitat, força, emoció i creativitat.